27.03.2019

För BAUs Paul Rogers är dagsljus en fråga om standard

I nya numret av tidskriften Ljuskultur presenteras Paul Rogers, arkitekt och dagsljusspecialist på BAU. I sitt engagemang för en arkitektur som tar större hänsyn till dagsljus talar han om behovet om moderniserade beräkningsmetoder, justerade efter verkliga förhållanden, och behovet av att människor blir medvetna om hur nödvändigt dagsljus är för hälsan. För Paul är dagsljus en hjärtefråga men han är också en av de centrala personerna i arbetet för en ny SIS-standard som gör det möjligt för arkitekter och ljusdesigner att hitta argument till dagsljusets försvar i miljöer som förtätas, det utan att olika intressen ställs emot varandra.

Läs gärna artikeln här https://ljuskultur.se/artiklar/paul-rogers-brinner-for-dagsljus/