29.03.2019

Hållbart för Bilia i Haga Norra

När Haga Norra står klart kommer det vara en attraktiv och hållbar stadsdel med flera nyskapande stadsrum, solceller och sedumtak på fastigheterna och bil- och cykelpooler för de som bor eller arbetar i området. Mot entrétorget i den nya stadsdelen har Bilia sin huvudfasad med ett stiligt designat showroom med stora glaspartier, den första svenska bilbutiken och fullskaleserviceanläggningen i stadsmiljö. Bilia är också först ut med 43 stycken brunnar för geoenergi på ett djup av 330 meter. När stadsdelen är färdigbyggd år 2027 kommer cirka 160 stycken georör försörja hela stadsdelens kontor, bostäder och handel med klimatsmart energi.

BAU har utarbetat detaljplanen för stadsdelen och ritar, i samarbete med kollegorna på TEA, två av de första kvarteren där både bostäder och Bilia ingår.

Närproducerad energi i Haga Norra