Adidas Concept Store

UPPDRAGSGIVARE Adidas Sverige AB
ÅR 2002
KONTAKT
Hans Birkholz

Adidas Concept Store i korsningen Sveavägen Kungsgatan. Upplevelsearkitektur som tar stadsrummet i anspråk.