Biblioteksstan

KONTAKT
Hans Birkholz

Bibliotekstan är ett exempel på den internationella företeelsen att definiera en stadsdel efter aktivitet, utformning och utbud. En trend som man exempelvis kan se i Carnaby Streets utveckling till Carnaby London. Ambitionen för Bibliotekstan var att stärka området kring Biblioteksgatan som intressanta modekvarter.

Gatorna i Bibliotekstan har olika karaktär. Biblioteksgatan, tydligt markerad mellan Stureplan och Norrmalmstorg, är den utpräglade modegatan med starka etablerade varumärken, medan tvärgatorna kan fungera mer som plantskola för kommande modemärken Förslaget avser att utforma Bibliotekstan som ett område med trafik på de gåendes villkor. Idag utgör Bibliotekstan en överutnyttjad smitväg för bilister mellan östra och västra city vilket gör att tvärgatorna aldrig kan bli något kommersiellt alternativ till Biblioteksgatan. En viktig nyckel till utveckling av Bibliotekstans sammanhållna karaktär är därför trafikorganisationen och reglering av trafik genom området.