Bilpalatset Kv. Härden

UPPDRAGSGIVARE Humlegården Fastigheter
ÅR 2005 –
KONTAKT
Hans Birkholz
Peter Bäckström

Byggnaden uppfördes 1926 som Philipsons Automobilpalats och användes till garage, verkstäder och bilförsäljning. På 80-talet byggdes det om till ganska vanliga kontorslokaler vilket inte passade den tidigare garagebyggnaden så bra och i början av 2000-talet präglades fastigheten av hög vakansgrad. I samband med att Humlegården Fastigheter förvärvade byggnaden 2005 har BAU arkitektoniskt och konceptuellt utvecklat den, så att den ursprungliga verksamheten lyfts fram och skapat positiv karaktär åt byggnaden, vilket tilltalat många nya hyresgäster. Byggnaden omfattar ca 23 000 kvm.