Centrumhuset

UPPDRAGSGIVARE Hufvudstaden
ÅR 2008 -
KONTAKT
Peter Bäckström

Arkitektoniskt och historisk genomgång av Cyrillus Johanssons kulturminnesklassade Centrumhuset. En imponerande tegelbyggnad som upptar ett helt kvarter i korsningen Kungsgatan/Sveavägen. Projektet omfattar butiksfronter och kontorsentréer, återställande av trapphus, fasadupprustning, skyltprogram, samt principiell teknisk systemlösning som ska klara olika kontorslösningar utan stora ombyggnader.