Glödnätet – Dalénum

UPPDRAGSGIVARE JM
ÅR 2016
TÄVLING Idétävling
KONTAKT
Eskil Olsson

Projektet är ett bidrag till JM´s idétävling för sitt kommande höghus på Lidingö. Höghuset omfattar 23 våningar och 99 lägenheter. Huskroppen är förskjuten för att understryka vertikalliteten i fasadmotivet mot vattnet. Husets yttre gestalt bygger på balkongfronterna som bildar ett finmaskigt nät och ramar in flera sidor av byggnaden. Tanken är att balkongfronterna är som glödnätet i en Agafyr. Byggnaden får en varm och inbjudande röd ton när de sista solstrålarna träffar den, samtidigt som den glöder svagt i kvällsmörkret även när solen gått ned. Lamellhuset omfattar 8 våningar med 7 bostadsvåningar. Vi har valt att göra ett djupt lamellhus för att kunna integrera två garageplan på ett diskret och elegant sätt. Huset tar fasta på verkstadsblockets tyngre karaktär och har fasader i hårdbränt tegel, trä samt inslag av kopparplåt som på höghuset. Lamellhuset har 74 lägenheter där den översta våningen är indragen mot parken och har stora takterrasser mot kvällssolen som ger fin utsikt mot vattnet.