Hotell Forrest

UPPDRAGSGIVARE Swedavia AB
ÅR 2015 -
KONTAKT
Anton Johansson
Peter Walker

På uppdrag av Swedavia AB ritar vi projekt Forrest för Nordic Choice Hotels, nästa storhotell på Arlanda och en del av stadsutvecklingsprojektet Arlanda Landside. Huvudkroppens diagonala placering på tomten styrs av det underliggande tunnelsystemet och bidrar till att skapa en dynamisk skiva i tolv våningar vilandes på en glassockel. En lägre och mer massiv flygel ramar in gaturummet mot Office One – stadsdelens första kontorshus. Lobbyn blir en öppen och levande mötesplats med bar och restaurang, uteservering och kvällssolsbelyst terrass för cocktails. På högsta våningen finns skybar med magnifik utsikt över bana 1 och terminalerna, idealiskt för flygentusiaster. De två volymerna tillsammans hyser 503 rum.

Den skulpturala dubbelskalsfasaden är veckad i ett förskjutet mönster som fångar det nordiska ljusets skiftningar från morgon till kväll. Under dygnets mörka timmar verkar ett subtilt, dolt effektljus över fasaden för att ge byggnaden en varm glöd även när belysningen i rummen är släckt. Den lägre flygelns mer slutna betongfasad med muröppningar är en urban gest mot grannen och det gaturum som skapas mellan husen.