HötorgsCity

UPPDRAGSGIVARE Förenade Liv / Vasakronan
ÅR 1998-2004
KONTAKT
Hans Birkholz

Ombyggnad och kommersiell utveckling av butiksvåningar mellan Hötorgshus 1 till 4. Området rymmer stora arkitektoniska kvaliteter värda att ta fram och har högsta kulturminnesklass enligt Stockholms Stadsmuseum. Angreppssättet har varit att analysera vad som var kärnan i den ursprungliga miljön och tolka om den till dagens förutsättningar. Projektet nominerades till Helgopriset 2001.

En viktig uppgift var att återskapa livet i området, att befolka och betona de offentliga stråken som tydliga stadslänkar. En förutsättning för detta var att glasa in och klimatskydda tvärgångarna. Glastaken är formade i en avskalad senmodernistisk anda. De är tydliga tillägg till ursprungsarkitekturen inspirerade av Olle Baertlings entréhall i Höghus 1. Huvudvolymen av uppdraget genomfördes mellan 1998- 2004. Under de följande åren har kontinuerligt flera kompletteringar och verksamhetsförändringar gjorts inom ramen för det ursprungliga konceptet.