Hötorget

UPPDRAGSGIVARE Gatu- och fastighetskontoret
ÅR 1995-1998
KONTAKT
Hans Birkholz

Upprustning av Hötorget och Slöjdgatan. Ny sammanhållen stenbeläggning på torget med mönsterläggning, i samarbete med konstnär Ulrik Samuelsson. Ny belysning i form av fyra för platsen specialdesignade femarmade stolparmaturer som även innehåller elförsörjning till torgstånden. Planering av torghandel samt nya gatumöbler.