Kallhälls Centrum

UPPDRAGSGIVARE HSB
ÅR 2008-
KONTAKT
Eskil Olsson

Tillsammans med HSB och Järfälla kommun tog BAU fram ett samrådsmaterial som visar en komplettering av Kallhäll centrum med cirka 250 – 300 bostäder, en förtätning som även förbättrar underlaget för butikerna kring torget. Brf Pumpen (bild 1-3) blir ett 16 våningar högt utropstecken som markerar Kallhälls Centrum. I nästa etapp kompletteras centrum med ytterligare ett bostadshus ritat av BAU, Kv Byxfickan (bild 4-6).

Kv. Pumpens fasad uppförs med prefabricerade ljuspigmenterad betongelement. Som kontrast mot den ljusa betongen står balkongernas metalliclackerade räcken som kommer att skimra i olika nyanser. Balkongernas asymmetriska placeringar skapar liv i fasaden och ger huset skiftande karaktär ur olika betraktningsvinklar. På nära håll får huset en ytterligare detaljering för att tillföra kvalitet till den direkta gatumiljön. Kring husets sockelvåning skapar en böljande relief i betongen en taktil yta i beröringshöjd. Från husets övre våningar kommer man kunna se solen gå ned över Mälaren.

Kv Byxfickan ramar in det torg som bildas framför och bidrar med sin tydliga vertikalitet och varierande fasadkoncept till en småskalig känsla. Husets olika volymer varierar mellan 8 och 11 våningar, där våning 10 avslutas med en generös terrass med vidsträckt vy över Mälaren och omkringliggande bebyggelse.

I omdaningen ingick också att ersätta ett slitet befintligt Folkets Hus med ett nytt, i verksamhetsanpassad storlek, kombinerat med en upprustning av torget. Genom sin placering på en del av det överstora torget bidrar Folkets Hus till att skapa ett intimare, mer fokuserat stadsrum i direktkontakt med dess café, uteservering och biograf. (Se bild 7-9)

Byggstart för Brf Pumpen har ägt rum och beräknas för Kv Byxfickan till våren 2018. Folkets Hus invigdes i januari 2018.

Miljöklassningsnivå: Miljöbyggnad silver