Katarinahissen, Södermalm

UPPDRAGSGIVARE Folksam
ADRESS Södermalm, Stockholm
ÅR 2018
KONTAKT
Hans Birkholz

Klassisk klocka tillbaka på Slussen! BAU har åt den tidigare fastighetsägaren Folksam under flera år och i samråd med rådgivande enheter i Stockholms stad arbetat fram ett förslag till ny skylt med syfte att ge liv åt Slussen.

Katarinahissen har sedan 1883 varit Sveriges mest kända reklamplats och ett blickfång i området runt Slussen. Den fasta reklamskylt som tidigare suttit på hissen kommer nu att kunna visa rörlig bild. Tanken från start har varit att ta fram en teknisk lösning som kan skapa mångfald i form av olika avsändare, i syfte att ge något mer till platsen än enbart kommersiell reklam. Med LED-tekniken blir detta möjligt och hissen fyller åter igen en viktig funktion i stadsrummet och i stockholmarnas medvetande.

(Foto: Atrium Ljungberg)