Kista Nära

UPPDRAGSGIVARE Fabege
ÅR 2005 - 2007
KONTAKT
Peter Walker

Grått, avfolkat, öststatsmässigt och trist – negativa ord var legio när folk beskrev Kistas yttre krans mot E:4 och E:18 runt 2005. BAU ombads av Fabege, som då ägde ett stort fastighetsbestånd i området, att ta avstamp i strukturplanen och skissa vidare för att visa på möjligheterna till en levande, tätt exploaterad blandstadsbebyggelse, med särskilda fokusområden för att skapa närservice och mötesplatser utöver Kista Galleria.

Huvudfokus blev till slut det vi kallade för Nytorget, numera Arne Beurlings Torg – mellan E:4 och Torshamnsgatan utmed Kistagången. Först ut var renovering av fasaderna på Kv. Helgafjäll, följt av restaurang Streets etablering i samband med att det förhandlades kring förslag till mässa och sedermera hotell. Idag har Kistamässan öppnat (ritat av Aros Arkitekter) och ser efter att expandera, höga hotellet Victoria Towers (Wingårdhs) byggs och ett nytt torg (LOLA Arkitekter) har planerats. Utifrån en idé som kunde skapa förutsättningar för av varandra beroende verksamheter, har Kista fått ett ny lokal central plats, verksamheter som befolkar gatorna på helger, och ett högklassigt hotell som annars inte hade funnit tillräckligt marknadsunderlag under veckans alla dagar.