Kummelby Kyrka

UPPDRAGSGIVARE Sollentuna Församling
ÅR 1994 - 2000
KONTAKT
Hans Birkholz
Anna Axberg Olsson

Nybyggnad av stadsdelskyrka i Helenelund. Kyrkan förenar delvis motstridiga önskemål på ett sammanhållet och värdigt kyrkorum med Multi Purpose idéer där rummet kan möbleras om och kopplas till kyrksal och kyrktorg beroende på verksamhet och antal besökare.

Programmerade som spontana verksamheter för barn-, pensionärs-, musikgrupper m.fl. är organiserade kring det informella kyrktorget och caféet. Sedan invigningen år 2000 har verksamheten vuxit och möjligheterna till kommunicerande kärl mellan rummen används flitigt.

Byggnaden är ett tidigt exempel på hållbart miljötänkande med tung stomme av massivtegel, stor luftvolym och hög rumshöjd. Dessa faktorer utnyttjats i ett självdragssystem där friskluften långsamt flödar genom en kulvert under jord, renas och tempereras innan den strömmar ut via golvgaller i kyrkorummet. Kyrkan röstades fram som Sollentunas vackraste byggnad.