Kv. Hägern Större

UPPDRAGSGIVARE AFA Fastigheter
ADRESS Sergels Torg 2
ÅR 2005 - 2006
OMFATTNING 2000 kvm

Med start hösten 2005 har BAU hjälpt AFA fastigheter med ombyggnad av fastigheten Hägern Större 14, belägen i korsningen Klarabergsgatan/Drottninggatan. Projektet omfattar butikslokaler i gatuplan och biljetthallsplan, där fastigheten har direkt kontakt med T-centralens biljetthall vid Sergels Torg. Ombyggnaden har inneburit upprustning och utökade butikslokaler i tre våningsplan, nya effektiva och representativa kontor samt ny takpåbyggnad inrymmande Kanadas ambassad, allt klädd i en ny fasad av guldeloxerad aluminium och labradorsten i gatuplan.

Delar av ombyggnaden har skett i samarbete med SL.