Kv. Isafjord 1, Kista

UPPDRAGSGIVARE Klövern AB
ÅR 2007-2009
KONTAKT
Peter Walker

Utredning, gestaltning och illustration av underlag till detaljplan för Kv. Isafjord i Kista. Planen omfattar drygt 100 000kvm ljus BTA nybyggnad integrerat med Ericssons huvudkontor i tre projekt av BAU, Wingårdhs och Krook och Tjäder. Syftet har varit att primärt för Ericssons expansionsmöjligheter skapa en modern urban miljö efter strukturplanen för Kistas intentioner, utan att göra avkall på mycket höga säkerhetskrav.