Kv. Lustgården, Västerport

UPPDRAGSGIVARE NCC Fastighetsutveckling
ÅR 2001 - 2010
KONTAKT
Peter Walker

Till 2005 skissade BAU fram ett kontorshus åt NCC Property Development som underlag för detaljplan i Kv. Lustgården 10, i den nya stadsdelen Nordvästra Kungsholmen (nu Lindhagen). Närheten till den hårt trafikerade Essingeleden ställer speciella tekniska krav som ledde oss till att vilja ge byggnaden en tät motorvägsfasad som ’högfartsfasad’ och skylt, och en mer transparent, finskalig fasad mot staden. Under fasen från planförslag till förverkligande, med produktionshandlingsstart 2006, genomgick Stockholms kommersiella fastighetsmarknad en smärre kris och många förenklingar gjordes till husets gestaltning.

Västerport innebar många ”firsts” – det var Sveriges första Green Building-klassade kontorshus, NCC’s första bygge enligt en ny teknisk plattform Svenskt Kontorshus och det första nybygget vi projekterat fullt ut i 3D Archicad, med installationssamordning i CAD-modellen.