Kv. Päronet

UPPDRAGSGIVARE Humlegården Fastigheter
OMFATTNING 20 000 kvm
KONTAKT
Hans Birkholz
Peter Bäckström

Kvarteret Päronet byggdes på 50-talet som kassaregisterfabrik åt LM-Ericsson och har idag fått klassificeringen grön som “Fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”.

Tekniska system byts ut och byggnaden anpassas till moderna kontor, laboratorier och verkstäder. Yttre synliga förändringar är ombyggda och nya entréer, markarbeten, fönsterbyte och emaljerat glas i fönsteröverstycken. Nya butiks- och restauranglokaler skapas i gatuplan.

Västra delen har byggts om etappvis för nya hyresgäster medan östra delen revs ut helt för att få en flexibel och effektiv lösning. BAU har medverkat hela vägen från idé, system, bygglov, hyresgästanpassning och genomförande.