Kv. Sjöboden

UPPDRAGSGIVARE Skanska Bostäder/SBC
ÅR 1995-1996
KONTAKT
Per-Eric Sundby
Hans Birkholz

På en brant strandtomt på Stora Essingen uppfördes 1995-96 ett terrasshus med 32 lägenheter. Byggnaderna är utformade så att de stora terrasserna skärmas av från Essingeledens trafikbuller och utblickarna riktas ut mot Mälarens vatten. BAUs första byggda hus.