Kv. Lissabon

UPPDRAGSGIVARE HSB Stockholm/NCC Construction
ÅR 2001 - 2009
KONTAKT
Peter Walker
Anna Axberg Olsson

Kv. Lissabon omfattar två bostadshus om 99 lägenheter byggda på och emot ett befintligt parkeringsdäck med utsikt över Frihamnen och Stockholms inlopp. Under planprocessen skissade vi bland annat på skivhuslösningar för att hantera bullret från Tegeluddsvägen och hamnen, men stadsbyggnadskontoret önskade punkthus för att ansluta till befintlig bostadsbebyggelse utmed Öregrundsgatan. Lösningen blev veckade femspännare med delinglasade balkonger som riktats ut från byggnadskroppen och ger ett karaktäristiskt utseende. Vecken utnyttjas för att skapa olikfärgade ”skivor” som bryter ner husens ansenliga volym och accentuerar deras höjd. Intressant är att sjöutsikten till trots – den finaste vyn är åt andra hållet, över Gärdet in mot staden.