Luma

UPPDRAGSGIVARE Mälartornet AB
ÅR 1995 - 2003
KONTAKT
Peter Walker

Utveckling med etappvis ombyggnad av den kulturminnesmärkta f.d. lampfabriken Luma, belägen i södra Hammarbyhamnen i Stockholm. De tidigare fabrikslokalerna byggdes om till moderna kontor där mycket av den ursprungliga industriella karaktären har bevarats.