Mediatek, Kvarnholmen

UPPDRAGSGIVARE Kvarnholmen Utvecklings AB
ÅR 2008 -
KONTAKT
Peter Walker
Anton Johansson

En av Nackas och Stockholms mest spektakulära funkisbyggnader är det så kallade Munspelet ursprungligen ritad som huvudkontor för kvarnverksamheten av Olof Thunström. I samband med att Kvarnholmen nu byter skepnad från industrisamhälle till en i Stockholm centralt belägen skärgårdsö, för boende och arbete, kommer byggnaden att restaureras och fyllas med nya publika funktioner. Munspelet kopplas med en nybyggnad på kajen och bildar ett nytt kultur- och eventcenter, ett Mediatek för till exempel TV inspelningar, konserter mm – och blir samtidigt en lykta i inloppet till Stockholms hamn.