Monteringshallen, Sickla

UPPDRAGSGIVARE Atrium Ljungberg AB
ADRESS Hantverksstaden, Sickla
ÅR 2014-2018
KONTAKT
Hans Birkholz

 Hantverksstaden i Sickla är i dag en mycket attraktiv stadsmiljö och en av Stockholms största handelsplatser med butiker, restauranger, gym och biograf. BAU har på uppdrag av Atrium Ljungberg deltagit i flera upprustningar i området. I Sickla finns en lång tradition av tillverkning och hantverk och Järnvägsgatan med sina omslutande tegelfasader på var sida ger en känsla av hur industrimiljön på platsen en gång har gestaltat sig. Monteringshallen byggdes 1908 av AB Diesels motorer som vid den tiden var världsledande inom tillverkning av dieselmotorer för fartyg; på den plats där dieselmotorer en gång monterades ihop har nu BAU möjliggjort en hantverksgalleria.

Medan Dieselverkstaden som nu rymmer konsthall, bibliotek, kulturhus, arkiv m.m. är relativt intakt med hela tegelfasader, socklar, pilastrar, fönsteraxlar och takfotsfriser så var andra delar i Hantverksstaden mer förvanskade och öppnade för nya användningsområden, som tex om- och påbyggnad för vårdlokaler i ett av BAUs andra projekt i området: Curanten. I samma kvarter som Dieselverkstaden har den gamla Monteringshallen nu fått nytt liv i den hantverksgalleria BAU möjliggjort med ny struktur i den befintliga byggnaden. Så mycket som möjligt av den gamla industriella miljön är bevarad, som traversen i taket och färgsättningen. Istället för motorer produceras här i dag glutenfria bakverk, smycken, design, ramar, keramik, möbler och läderhantverk.

Hantverksgallerian i Monteringshallen invigdes i april 2018.