NK

UPPDRAGSGIVARE Fastighets AB Hufvudstaden
ÅR 2000 - 2002
KONTAKT
Hans Birkholz

Ombyggnad och kommersiell utveckling av nedre butiksplan i NK-huset vid Hamngatan i Stockholm. En tekniskt komplex uppgift som omfattar flera olika fastigheter som skulle länkas samman till en sammanhållen helhet. Den nya damskoformade trappan till den centrala ljusgården gjorde våningsplanet mer synligt och öppet välkomnande.