Norrmalmstorg

UPPDRAGSGIVARE Huvudstaden, Anders Bodin, SEB
ÅR 2008-2013
KONTAKT
Hans Birkholz

Parallellt uppdrag Norrmalmstorg initierat av fastighetsägarna vid torget. Förslaget visar på möjligheter att renodla och förtydliga torgets identitet och roll i stadsrummet samt att lyfta fram verksamheterna i fastigheterna så att de tydligare blir delaktiga i torgets liv. Platsen har en varierad historia svår att finna en röd tråd i, från träsk, skampåle, trafikapparat till nav i Stockholms finansiella centrum. Här handlar det mer om vilka kvaliteter som saknas och hur torget kan komplettera, länkas till och samspela med de övriga offentliga rummen i området. Att lyfta torget från plottrig ställplats av gatumöbler till ett öppet luftigt torg där byggnadernas verksamheter deltar i och definierar torgrummet.