Rådhuset, Uppsala

UPPDRAGSGIVARE AtriumLjungberg
ÅR 2007 - 2012
KONTAKT
Hans Birkholz

Projektet är en om- och tillbyggnad av Gamla Rådhuset i Uppsala i samarbete med AIX arkitekter. Rådhuset utvecklades till ett nytt konceptvaruhus med tyngdpunkt på mode och har förändrats och byggts till genom seklerna, där de äldsta delarna är från 1650talet. Under de senaste decennierna har byggnaden fört en anonym och sluten tillvaro.

Genom att komplettera byggnaden med en ny uppglasad tillbyggnad på gårdssidan, med nya funktioner såsom fläktrum och rulltrappor, kunde Rådhuset resas från förfulande tillägg och ursprungliga kvalitéer har lyfts fram. Med sin nya funktion som modevaruhus med restauranger och serveringar har byggnaden återfått sin öppna och tillgängliga roll i staden liv. På parkeringen framför tillbyggnaden skapades Rådhusgården; en ny mötesplats i ett lugnt och skyddat läge mitt i centrala Uppsala.