Råsunda 101, Kv Motorn, Solna

UPPDRAGSGIVARE JM
ADRESS Charlottenburgsvägen/Östervägen/Råsundavägen
ÅR 2015-
KONTAKT
Eskil Olsson

Nytt liv i gamla kvarter!

Kvarteret Motorn i Råsunda har genomgått en total omdaning där det befintliga kontorshuset rivits för att ersättas med ett nytt bostadskvarter. Kvarteret knyter an till Råsundas klassiska stenstad med sina putsade fasader i rött och brunt, likt de omkringliggande husen.

Kvarteret ligger i ett av Råsunda mest eftertraktade lägen och får bostadsrätter i alla storlekar från små och yteffektiva ettor till större lägenheter om fem rum och kök. Runt en kringbyggd gård uppförs bostadshus i varierad höjd från 4 till 8 våningar. Grunda balkonger och fasadliv ut till fastighetsgränsen stärker gaturummet och olika karaktär och färg på byggnadskropparna bryter ner skalan och skapar variation. I bottenvåningen mot Råsundavägen och Östervägen kommer kommersiella lokaler med utrymme för restauranger och kaféer ytterligare förstärka det stadsmässiga i miljön.