Rum för barn

UPPDRAGSGIVARE Rum för barn Kulturhuset
ÅR 2004 – 2005
KONTAKT
Hans Birkholz

Ombyggnad av rum för barn. Idén med projektet var att för barn, i ålders- och utvecklingssteg, skapa ett positivt förhållande till böckernas värld. Projektet fokuserar såväl på de allra minsta barnen att fysiskt komma i kontakt med böcker som till de större barnens behov att i lugn och ro upptäcka och sjunka in i litteraturens värld.