Sergelgatan

UPPDRAGSGIVARE Gatu- och fastighetskontoret
ÅR 2000
KONTAKT
Hans Birkholz

Upprustning av Sergelgatan. Den ursprungliga beläggningen var kraftigt förvanskad med nya betongplattor i fel format, färg och textur vilket förstörde ursprunglig mönsterverkan. Upprustningen innebar en återgång till ursprungliga format av mönsterläggningen men i granit istället för betong. Nytt belysningskoncept, och nya skulpturalt utformade sittgrupper.