Södra Klara

UPPDRAGSGIVARE Statens Fastighetsverk
ÅR 2006-
KONTAKT
Hans Birkholz

Utveckling av lokaler för detaljhandel, restauranger, m.fl. samt upprustning av gatumiljön och det offentliga rummet avseende Statens fastighetsverks 10 kvarter i Södra Klara.