Svenska Ambassaden i Alger

UPPDRAGSGIVARE Statens Fastighetsverk, Utrikes
ÅR 2011-2012
KONTAKT
Stina F McKay

Redan på 1830-talet fanns ett svenskt konsulat i Algeriet, men byggnaden som idag huserar Sveriges ambassad är dock av ett betydligare yngre datum. Byggnaden ritades av Myrenbergs Arkitektkontor och uppfördes av SKANSKA på uppdrag av Byggnadsstyrelsen 1986. Under åren har verksamhetens behov förändras och för nuvarande verksamhet Utrikesdepartementets utrymmesbehov halverats. Den tidigare ambassadören Eva Emneus var instrumental i att skapa kontakt med den polska delegationen lokalt vilket ledde till att en ombyggnad genomfördes 2011, så att Polens ambassad kunde flytta in och dela lokalerna.

Programhandling upprättades av GRAD. BAU projekterade bygghandling som generalkonsult tillsammans med Tyréns, POAB, Electro Engineering och Brandkonsulten. Entreprenaden utfördes av Bygg & Marinteknik.