Svenska EU-representationen i Bryssel

UPPDRAGSGIVARE Statens Fastighetsverk (SFV)
ÅR 2004 - 2008
KONTAKT
Stina F McKay
Hans Birkholz

Projektet är en omfattande ombyggnad av Svenska EU-representationen i Bryssel. Kontorsvåningarna är effektivt omdisponerade, för att andelen arbetsplatser, samtliga i egna rum, har ökat samtidigt som de gemensamma funktionerna har blivit större och bättre disponerade. Restaurangen, med sin generösa takterrass, har byggts ut med ett modernt restaurangkök. De publika ytorna i entréplan har fått en representativ informell inramning av samtida konst och möblering.