Täljöviken

UPPDRAGSGIVARE JM AB och Österåkers Kommun
ÅR 2004
KONTAKT
Peter Walker
Eskil Olsson

Projektet är ett parallellt uppdrag om planstruktur för Åkersberga kring Täljöviken, väster om centrum. Strukturen förutsätter en utbyggnad med 3-4000 bostäder i flerfamiljshus och markboende under de närmaste 30 åren. I illustrationen över utbyggnadsområdet samsas terränganpassade trädgårdsstadskvarter på bergshöjderna i väster med en modern tolkning av det traditionella svenska järnvägssamhället mellan hamnen och en ny hållplats på Roslagsbanan intill centrum.