Torsplan, Fraktalen

UPPDRAGSGIVARE NCC Property Development AB
ÅR 2009 - 2014
KONTAKT
Peter Walker

Som fortsättningen efter parallellt uppdrag gestaltar BAU två kvarter med kontor och lokalt handelscentrum i den första utbyggnadsetappen av den nya stadsdelen Norra Station. Totalt omfattar husen ca. 60 000kvm fördelat på 45 000 kvm kontor och 15 000 kvm handel. Först ut blir kvarter 1, sex våningar kontor ovanpå tre handelsvåningar och garage.

Stockholms stadsbyggnadskontors gestaltning av hela stadsdelen har varit styrande för husets uttryck, med kraftigt betonade horisontella fönsterband som kontrast till vertikaliteten i de angränsande höghusen Tors Torn. Läget intill Solnavägen och det nya däck som ersätter Solnabron innebär en komplex utmaning där husets nedre våningar sammanflätas med stadens infrastruktur. Miljömässigt har projektet som målsättning att uppnå Breeam excellent nivå.

Foto: Sten Jansin