Torsplan, Isotopen

UPPDRAGSGIVARE NCC PD/NCC Construction
ÅR 2011-2017
KONTAKT
Peter Walker
Mats Hägglund

Prisvinnande byggnad i Hagastaden! Torsplan 2 i kvarteret Isotopen, Hagastaden, är Sveriges första kontorsbyggnad som certifierats som BREEAM Outstanding, handelsdelen är certifierad till Excellent. Huset har vunnit BREEAM Award Commercial 2016, nominerats till BREEAM Award Office 2016 och vunnit årets Miljöpris på Betonggalan 2016.

En del i en komplicerad stadsmiljö

Torsplan 2 bildar par tillsammans med sin granne på andra sidan Solnavägen, Torsplan 1 – även det ett av BAUs projekt. Byggnaden är integrerad i en komplicerad innerstadsmiljö, byggd på ett betongdäck över motorleden och den nya tunnelbanelinjen som får en uppgång i byggnaden. Huset blir del av centrum i ett framtida innovationskluster för Life Science och det stadsutvecklingsområde i ny skala som knyter samman Stockholm och Solna. Torsplan 2 blir också en del i en traditionell stenstadsmiljö gränsande till riksintresset Röda bergen och dess höga kulturhistoriska värden.

Kontor och handel

Kontorsytorna är utformade för att vara så effektiva som möjligt, med en hög grad av flexibilitet i planlösningen. I entréplanet till kontorshuset finns Hagastadens nya handelsplats, en plats för möten och umgänge lika mycket som en plats för de vardagliga  inköpen. I byggnaden finns en stor träningsanläggning, ett flertal restauranger och kaféer. På taket finns, förutom ett sedumtak med rik artsvariation, en löparbana, ett utegym och en solterrass tillgänglig för alla husets användare.

Foto: Sten Jansin