Ulriksdal

UPPDRAGSGIVARE PEAB Projektutveckling AB
ÅR 2006 –2008
KONTAKT
Peter Walker
Eskil Olsson

Projektet är en gestaltning av de två första detaljplanerna och bearbetning av helhetsstrukturen till den nya stadsdelen Ulriksdal (på basis av en strukturplan från Scheiwiller-Svensson Arkitekter).

Planerna innehåller kommersiella lokaler, kontor och bostäder i flerfamiljshus och stadsradhus. Målsättning har varit att skapa en låg och intim men tät och levande blandstad med tydligt gestaltade och formstarka offentliga rum, där en stadspark vid områdets ända kullar bildar gemensam mötesplats för boende och arbetande i staden. Ett för Sverige ovanligt grepp är stadsradhusen som dominerar planen, där två till trevåningsradhus placeras närmast gatan för att bilda ett intimt med stadsmässigt gaturum, med gröna egna trädgårdar på kvarterens insida. De första bostadshusen är nu byggda, ritade av Lars Wahlström på Lund och Valentin arkitektkontor.