Vaxholm Strand

UPPDRAGSGIVARE Skanska Nya Hem
ÅR 2003
KONTAKT
Peter Walker

Förslag till planstruktur och bebyggelse för en ny stadsdel om ca 250 bostäder vid vattnet på norra Vaxön. En tolkning av Vaxholms bebyggelsetradition till modern trästad. Låga kvartershus i hamnen lämnar sjöglimtar längs gränderna ner till vattnet. På omgivande höjder placeras något högre ’grosshandlarvillor’ med lägenheter.