2013.07.06

BAU flyttar från 2tr till 5tr

Under den närmaste tiden blir det kanske lite rörigt, men välkomna upp till oss i nya större lokaler på 5tr Gävlegatan 12A.
Trevlig Sommar!

Fler nyheter
2020.07.01

Sommarhälsning!

På bilden ser du Comfort Hotel Arlanda Airport.
BAU har på Swedavias uppdrag ritat storhotellet som rymmer drygt 500 rum och är en del av stadsutvecklingen utanför terminalerna på Arlanda. Den veckade dubbelskalfasaden är ett starkt gestaltningsgrepp som fångar ljuset över dagen och ger byggnaden en distinkt och igenkännbar karaktär. Hotellets lobby blir en öppen och levande mötesplats, det första steget i en utveckling av stadsrummet till ett aktivt torg. Hotellet som miljöcertifieras enligt BREEAM blir del av Nordic Choice koncept Comfort för fritidsresenärer och familjer. Takbaren Anorak är perfekt för planespotting.

Vi på BAU önskar er en underbar sommar!

2020.06.29

BAU klimatanalys flyttar till ACC i ett nytt strategiskt samarbete

I en linje att renodla verksamheterna flyttar BAUs grupp för Klimatanalyser nu över till ACC Glas och fasadkonsult där verksamheten får en friare form för de fördjupade analyserna.

I samband med övergången inleder BAU ett strategiskt samarbete med ACC där BAUs beställare får del av en vidare kompetens inom glas och fasad, fönster och solavskärmning där ACC är marknadsledande i Skandinavien. ACC är dessutom en självklar samarbetspart i nyprojektering så väl som ombyggnad av fastigheter där arbetet med miljöstyrning, utredningar och utbildning inom miljöområdet ingår.

Från och med den 1 augusti nås Paul Rogers på ACC. BAU fortsätter att utveckla projekt med samma självklara fokus på de breda, arkitektoniska hållbarhetsfrågorna som genomsyrar vårt arbete med stadsrum och byggnader.

Om BAU
BAU drivs av åtta delägare, alla verksamma som arkitekter i företaget. Kontorets verksamhetsområden är främst stadsutveckling, kontor, bostäder, handel, hotell, industri – nybyggnad så väl som ombyggnad och förädling.
https://bau.se/

Om ACC
ACC Glas och Fasadkonsult är Sveriges ledande glaskonsult. Vi erbjuder oberoende konsultation gällande alla typer av glasade konstruktioner.
https://www.acc-glas.se/

Kontakt:
Peter Walker, Arkitekt SAR/MSA, partner och VD, BAU

070-635 42 36

Matthias Almstedt, VD ACC Glas och Fasadkonsult

070-278 38 37

 

Relaterade länkar

2020.05.19

Biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden har en egen dag! På BAU uppmärksammar vi dagen med föreläsningar som engagerar oss och utmanar oss att tänka på den biologiska mångfalden i urbana miljöer.

2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. Det anordnas en mängd olika aktiviteter kopplade till biologisk mångfald runt den här dagen, några online och andra utomhus. Här kan du läsa mer om vad Sverige gör för att lyfta frågan under den särskilda dagen: Karta med aktiviteter under Biologiska mångfaldens dag

2020.05.18

Dagsljus ska finnas för alla!

BAU har en avdelning för klimatanalyser, BAU Hållbarhet. Analyserna är en del av det vardagliga arbetet i BAUs projekt men avdelningen utför också externa uppdrag åt hela branschen – beställare, byggherrar och andra arkitektkontor.

Paul Rogers leder arbetet och Anton Hendrix är en av fem ingenjörer som jobbar med klimatanalyser på BAU. I en intervju lyfter de fram att lösningar för solskydd som möter kraven för energiförbrukning, solvärmelaster och dagsljuskrav kräver olika lösningar beroende på förutsättningarna.

– Med rätt solskydd kan vi både skapa en behaglig inomhusmiljö och om detta görs korrekt får vi en rimlig mängd dagsljus, säger Anton Hendrix.

Anton Hendrix menar att man behöver se vad som fungerar bäst utifrån befintlig miljö. Många gånger ser han exempel på byggprojekt där man bara upprepar samma solskydds- och dagsljuskrav för tidigare projekt men för att en bra balans mellan dagsljus och solskydd ska uppnås behöver man använda rätt solskyddsprodukter.

Du kan läsa artikeln i byggnyheter här

2020.05.15

Från trafikled till levande stadsgata!

Detaljplanen för Solna centrum är godkänd! Nya bostadskvarter med 400 lägenheter ska byggas ovanpå parkeringsdäcket vid Solna centrum. Bebyggelsen kommer att bilda en ny stadsfront mot Solnavägen, som omvandlas till en tät och levande stadsgata. Samtidigt ger projektet ett bidrag till stadens medfinansiering av ny tunnelbana genom Solna.

– De nya kvarteren med 400 nya bostäder ger Solna centrum en tydligare stadskärna. Projektet bidrar samtidigt till Solnavägens förvandling från trafikled till en tät och levande stadsgata, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

BAU har för Besqab och  URW tagit fram ett förslag som möjliggör bostadshus, grupperade i fyra kvarter med sammanhållen men varierande gestaltning i klassisk innerstadsstil. Kvarteren kommer att bilda en ny stadsfront mot Solnavägen – från Frösundaleden till Centralvägen. De nya bostadskvarteren kommer att stärka områdets roll som stadsmässigt centrum och ska samtidigt ge Solnavägen karaktären av stadsgata, kantad av bostadshus och tydligare fokus på gång, cykel och busstrafik.

Du kan läsa mer om hur Solnavägen blir en stadsgata i pressen och se BAUs projekt  här:

Kvarteret Banken

Via TT

Byggnyheter

2020.04.29

Småskaligt och ekologiskt hållbart – markanvisningsvinst i Nyköping!

I kvarteret Fågelsången har BAU tillsammans med byggherren skapat ett småskaligt och ekologiskt hållbart boende. Husen kommer att byggas med volymelement och innehåller yteffektiva lägenheter. Ambitionen är att människor ska kunna bo kvar inom kvarteret, även när behoven med tiden förändras.

Arkitekturen ska befinna sig i framkant oavsett prisklass och byggnaderna är utformade för långsiktig hållbarhet där ett livscykel- och kretsloppsperspektiv varit styrande vid valet av material, byggteknik och byggprocess.

Konceptet har utvecklats i nära samarbete med byggherren och genomförts två gånger tidigare: i Terrasshusen i Knivsta 2018 och Cederhusen i Haninge som hösten 2019 belönades med kommunens Arkitekturpris.

I kvarteret Fågelsången får vi hållbarhet i vardagen – ekonomisk, social och miljömässig – för ett Nyköping som utvecklas.

2020.04.14

Tomteboda: Unik arkitektur och skyhöga ambitioner

Då, sin tids mest moderna postterminal. Nu, en arbetsmiljö i världsklass där myndigheter, skolor och företag jobbar sida vid sida.

Vad gör man med en drygt 100 000 kvadratmeter stor byggnad, specialdesignad för posthantering, som plötsligt står tom?
Ser till möjligheterna och skapar något nytt.
– När Tomteboda uppfördes 1983 var miljön för de anställda i fokus. Ambitionen var att skapa världens bästa arbetsplats. Det är ett arv som vi förvaltat. Vi har genomfört omfattande renoveringar på insidan
för att möta dagens och framtidens hyresgäster, samtidigt som vi bevarat den fantastiska utsidan, berättar Morten Wettergreen, Head of Asset Management på Obligo Real Estate i Sverige som är ansvarig för den övergripande utvecklingen av Tomteboda.

Moderniseringsarbetet som pågått under flera år är i det närmaste klart. Husets speciella egenskaper och rumsliga volymer har tagits tillvara för att skapa hyresgästanpassningar i unika miljöer. Stort fokus har lagts på service. Här finns bland annat ett stort cykelgarage med flera servicestationer och laddboxar för elcyklar. Ett toppmodernt gym med tillhörande yogastudio har precis färdigställts exklusivt för hyresgästerna. I huset finns även ett garage med cirka 350 parkeringsplatser samt ett modernt kafé och restaurang. Merparten av de nya hyresgästerna flyttade in under 2019, fler är på väg 2020 och 2021:
– Det är få byggnader som har Tomtebodas potential. Huset är gjort för att tåla förändringar över tid. Här finns en fantastisk generositet och flexibilitet, säger Anna Axberg Olsson från BAU som varit ansvarig arkitekt för förändringen av Tomteboda.

Se berättelsen om fastighetens omvandling på tomteboda.se

2020.04.02

Hangar 5 är startskottet för Brommastaden

Vy över kvarter i Bromma, Hangar %

I ett område som spänner mellan Bromma flygplats, Riksby och Ulvsunda utvecklas industriområde och handelsplats till en levande och attraktiv stadsdel med en stark identitet. Här ska 3.000 bostäder och 150.000–200.000 kvm lokaler skapa en varierad stadsmiljö.  Arbetet går under namnet Brommastaden.

NCC inleder arbetet med de fyra byggnader mellan Bromma Blocks och Ulvsundavägen som bildar Hangar 5. Redan nästa år öppnar Tvärbanans nya Kistagren, en kollektivtrafiksatsning som genom området förbinder Johannesfred med Helenelund via två nya stationer vid handels- och flygplatsen. Hangar 5 banar väg för ett nytt stadsdelscentrum på ett strategiskt läge i Stockholm, med ökad tillgänglighet och bättre förutsättningar för hållbar och varierad stadsbyggnad.  I  Hangar 5  får  Bromma Stadsdelsförvaltning sina nya lokaler tillsammans med kontor, handel, service, gym, restaurang och hotell.

Läs mer om Brommastaden här:
Länk i Fastighetsvärlden
Artikel i Byggvärlden

BAU har arbetat med Hangar 5 från programhandling till genomförande. På plats kan vi följa hur de fyra husvolymerna tar form och gårdar och utblickar mellanhusen kan upplevas.  Under projektets gång har vi även tillsammans med Stockholms stad arbetat fram underlag till ny detaljplan som ytterligare befäster ambitionerna och långsiktigheten för stadsdelen.  Granskningsskede pågår fram till 21 April.

Planärendet i Bygg- och plantjänsten, Stockholms stadsbyggnadskontor

Mer information och bilder om projektet hittar du här:
Hangar 5

 

 

2020.02.07

Comfort Hotel Arlanda Airport!

Bekvämt bredvid flygplatsterminalerna och SkyCity, med utsikt över flygledartornet och med takbar för perfekt plane spotting: Petter Stordalen inviger sitt nya Nordic Choice Hotel och Arlanda får ett nytt storhotell – Nordens största.

BAU har på Swedavias uppdrag ritat byggnaden som rymmer 503 rum. Den veckade dubbelskalfasaden är ett starkt gestaltningsgrepp som fångar ljuset och tillåter effektljus över fasaden även när rummen är släckta, den lägre huskroppen har en sluten betongfasad som ger en urban gest mot grannbyggnaden och gaturummet. Hotellets lobby blir en öppen och levande mötesplats, det första steget i en utveckling av stadsrummet till ett aktivt torg. Hotellet som miljöcertifieras enligt BREEAM Very Good blir del av konceptet Comfort för fritidsresenärer och familjer.

Fakta om Comfort Hotel Arlanda Airport

Ett av Nordens största flygplatshotell: 503 rum, rooftop bar, lounge och gym
​Beställare: Swedavia
Byggherre: Swedavia
Arkitekt: BAU
Entreprenör: Skanska
Operatör: Nordic Choice Hotels/Comfort Hotels

Foto: Jason Strong
2019.12.31

Gott nytt år 2020!

Vi tackar vänner – kollegor, beställare och underleverantörer – för ett fantastiskt år 2019 och ser fram emot att ses igen för ännu fler roliga, utmanande och stimulerande projekt.

2019.12.20

God jul önskar vännerna på BAU!

2019.12.18

Spadtag för Kungsbacka Sporthall

Idag gläds vi åt första spadtag för Kungsbacka Sporthall som BAU gestaltat och ritat åt Nystad. Grattis också till Serneke som vann uppdraget att utföra entreprenaden!

Norra Halland skriver om spadtaget: https://norrahalland.se/bygget-av-idrottshallar-igang/

Det nya tillskottet i Kungsbacka sportcenter andas enkelhet i volym och material. De två nya idrottshallarna avtecknar sig som två större, ganska slutna volymer sammanlänkande av en
glasad mittkropp med delade utrymmen som entré, omklädning och café vid evenemang.

Vill du läsa mer om Kungsbacka Sporthall finns projektet beskrivet här. https://bau.se/case/kungsbacka-idrottshall-2/

 

 

2019.12.13

Markanvisningsvinst!

Södra Ladugårdsängen i Örebro planeras med en mångfald i skala, arkitektur och boendeformer.

Här har BAU fått i förtroende att skapa ett förslag med radhus runt en bilfri, grön gård enligt ett koncept vi utarbetat tillsammans med byggherren. Vårt projekt för kvarteret Fallskärmen ger möjlighet till attraktivt boende i en liten skala – vardagsarkitektur av hög klass med de urbana fördelar som finns i ett stadsutvecklingsområde.

Arkitekturen ska befinna sig i framkant oavsett prisklass och byggnaderna är utformade utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv där ett livscykel- och kretsloppsperspektiv varit styrande vid valet av material, byggteknik och byggprocess.

2019.12.12

Musikhjälpen – en fin jultradition för BAU

BAU deltar i Musikhjälpen för fjärde året i rad. Tidningen Arkitekten har skrivit en artikel om engagemanget.

– Det är fint att vara med och det engagerar hela kontoret för en god sak, samtidigt som det är en rolig jultradition. Vi har med en länk till insamlingen i våra mejlsignaturer och röstar på vilken låt vi ska önska. I år föll valet på en gammal arkitektfavorit: Starship med We built this city, säger Kristin Gausdal, arkitekt och partner på BAU. Vi har inget mål, utan är bara nöjda med alla som hjälper till eftersom vi skänker mycket själva. Det är en uppmaning till andra att haka på, men vi går inte och mäter eller trissar upp varandra på kontoret.

 

Arkitekterna skramlar mot sexuellt våld

2019.12.10

På dagsljusets villkor

I senaste numret av tidskriften STAD diskuterar Arkitekt Paul Rogers, BAU, de förändringar i planeringen som krävs för att värna alla boendes rätt till dagsljus.

Våra kroppar behöver ljus. I den täta staden med det svenska, svaga ljuset och lågt stående sol är det ofta en utmaning att efterleva regelverket för miniminivåerna för dagsljus i bostäder. Ändå står det klart att tät stad kan byggas och att det kan göras med behoven av dagsljus tillgodosedda – det är en planeringsfråga. Om vi ska kunna säkerställa att de boende i framtidens kvartersstäder får tillräckligt dagsljus måste förändringar till: i BBR, i planprocessen och i de verktyg för planeringen vi använder.
Läs Pauls förslag till lösningar här: STAD_nr27_s44-45pdf  (PDF)