14.02.2019

Första spadtaget för Hangar 5 i Bromma!

– Som en stor aktör i Norden, Sverige och Stockholm vill vi medverka till att utveckla staden och bidra med bra lösningar som främjar Stockholm stads tillväxt. Med Hangar 5 ser vi till att Stockholm växer västerut med hotell, nya kontor och affärer nära innerstaden för att möta den brist på arbetsplatser som råder, säger Tomas Carlsson, koncernchef för NCC vid första spadtaget för den nya stadsdelen.

BAU är stolta över att vara del i utvecklingen av stadsdelen. Här i kvarteret Trafikflyget 8 har vi ritat fyra nya byggnadsvolymer som rymmer kontor, handel och hotell. Förstärkt kollektivtrafik med en ny tvärbanelinje, förändrade förutsättningar för verksamhetsområdet och en satsning på kommersiella och offentliga funktioner ger utvecklingspotential till attraktiv blandstad. I kvarteret har BAU givit plats för stad mellan husen med torg, grönska och öppna passager för fotgängare och cyklister. Byggnaderna är fyra huskroppar med egen karaktär och intill och mellan husen finns gårdar i en mänsklig skala.

Kvarteret kompletterar den befintliga och planerade handelsverksamheten mycket väl, tillsammans blir det ett slagkraftigt kluster som kan sätta kursen för områdets fortsatta utveckling. Området får 30 000 kvadratmeter ny kontorsyta i omedelbar närhet till en ny station längs tvärbanans sträckning och med gångavstånd till Bromma Flygplats och handelsområdet Bromma Blocks. Vidare byggs Biz Apartment lägenhetshotell med cirka 175 hotellägenheter, ett Maxi ICA Stormarknad och Apotek Hjärtat.
– Kontorsbristen ses som det mest allvarliga problemet för tillväxten inom IT-branschen visar den konjunkturrapport som vi släppte idag, säger Andreas Hatzigeorgiou vd för Stockholms Handelskammare. Det byggs 70 procent mer kontorsyta i Köpenhamn än vad som planeras i Stockholms län de kommande åren visar en tidigare rapport.

Arbetsplatser, mötesplatser och service är viktiga beståndsdelar för staden. Genom att tillföra kontorslokaler och hotell till handelsområdet stärks områdets mix av innevånare och besökare, det skapas en ökad närvaro på vardagar och rörelse under dygnets alla timmar.  Med Hangar 5 sker startskottet för en stadsutveckling som tydligt förändrar området runt Bromma Flygfält och Ulvsunda industriområde till att bli en attraktiv stadsdel mellan knutpunkterna Brommaplan och Sundbybergs Centrum.

Läs mer om BAUs projekt Trafikflyget 8

Mer om Hangar 5 hittar du här