2020.02.07

Comfort Hotel Arlanda Airport!

Bekvämt bredvid flygplatsterminalerna och SkyCity, med utsikt över flygledartornet och med takbar för perfekt plane spotting: Petter Stordalen inviger sitt nya Nordic Choice Hotel och Arlanda får ett nytt storhotell – Nordens största.

BAU har på Svedawias uppdrag ritat byggnaden som rymmer 503 rum. Den veckade dubbelskalfasaden är ett starkt gestaltningsgrepp som fångar ljuset och tillåter effektljus över fasaden även när rummen är släckta, den lägre huskroppen har en sluten betongfasad som ger en urban gest mot grannbyggnaden och gaturummet. Hotellets lobby blir en öppen och levande mötesplats, det första steget i en utveckling av stadsrummet till ett aktivt torg. Hotellet som miljöcertifieras enligt BREEAM Very Good blir del av konceptet Comfort för fritidsresenärer och familjer.

Fakta om Comfort Hotel Arlanda Airport

Ett av Nordens största flygplatshotell: 503 rum, rooftop bar, lounge och gym
​Beställare: Swedavia
Byggherre: Swedavia
Arkitekt: BAU
Entreprenör: Skanska
Operatör: Nordic Choice Hotels/Comfort Hotels

Foto: Jason Strong
Fler nyheter
2020.04.02

Hangar 5 är startskottet för Brommastaden

Vy över kvarter i Bromma, Hangar %

I ett område som spänner mellan Bromma flygplats, Riksby och Ulvsunda utvecklas industriområde och handelsplats till en levande och attraktiv stadsdel med en stark identitet. Här ska 3.000 bostäder och 150.000–200.000 kvm lokaler skapa en varierad stadsmiljö.  Arbetet går under namnet Brommastaden.

NCC inleder arbetet med de fyra byggnader mellan Bromma Blocks och Ulvsundavägen som bildar Hangar 5. Redan nästa år öppnar Tvärbanans nya Kistagren, en kollektivtrafiksatsning som genom området förbinder Johannesfred med Helenelund via två nya stationer vid handels- och flygplatsen. Hangar 5 banar väg för ett nytt stadsdelscentrum på ett strategiskt läge i Stockholm, med ökad tillgänglighet och bättre förutsättningar för hållbar och varierad stadsbyggnad.  I  Hangar 5  får  Bromma Stadsdelsförvaltning sina nya lokaler tillsammans med kontor, handel, service, gym, restaurang och hotell.

Läs mer om Brommastaden här:
Länk i Fastighetsvärlden
Artikel i Byggvärlden

BAU har arbetat med Hangar 5 från programhandling till genomförande. På plats kan vi följa hur de fyra husvolymerna tar form och gårdar och utblickar mellanhusen kan upplevas.  Under projektets gång har vi även tillsammans med Stockholms stad arbetat fram underlag till ny detaljplan som ytterligare befäster ambitionerna och långsiktigheten för stadsdelen.  Granskningsskede pågår fram till 21 April.

Planärendet i Bygg- och plantjänsten, Stockholms stadsbyggnadskontor

Mer information och bilder om projektet hittar du här:
Hangar 5

 

 

2019.12.31

Gott nytt år 2020!

Vi tackar vänner – kollegor, beställare och underleverantörer – för ett fantastiskt år 2019 och ser fram emot att ses igen för ännu fler roliga, utmanande och stimulerande projekt.

2019.12.20

God jul önskar vännerna på BAU!

2019.12.18

Spadtag för Kungsbacka Sporthall

Idag gläds vi åt första spadtag för Kungsbacka Sporthall som BAU gestaltat och ritat åt Nystad. Grattis också till Serneke som vann uppdraget att utföra entreprenaden!

Norra Halland skriver om spadtaget: https://norrahalland.se/bygget-av-idrottshallar-igang/

Det nya tillskottet i Kungsbacka sportcenter andas enkelhet i volym och material. De två nya idrottshallarna avtecknar sig som två större, ganska slutna volymer sammanlänkande av en
glasad mittkropp med delade utrymmen som entré, omklädning och café vid evenemang.

Vill du läsa mer om Kungsbacka Sporthall finns projektet beskrivet här. https://bau.se/case/kungsbacka-idrottshall-2/

 

 

2019.12.13

Markanvisningsvinst!

Södra Ladugårdsängen i Örebro planeras med en mångfald i skala, arkitektur och boendeformer.

Här har BAU fått i förtroende att skapa ett förslag med radhus runt en bilfri, grön gård enligt ett koncept vi utarbetat tillsammans med byggherren. Vårt projekt för kvarteret Fallskärmen ger möjlighet till attraktivt boende i en liten skala – vardagsarkitektur av hög klass med de urbana fördelar som finns i ett stadsutvecklingsområde.

Arkitekturen ska befinna sig i framkant oavsett prisklass och byggnaderna är utformade utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv där ett livscykel- och kretsloppsperspektiv varit styrande vid valet av material, byggteknik och byggprocess.

2019.12.12

Musikhjälpen – en fin jultradition för BAU

BAU deltar i Musikhjälpen för fjärde året i rad. Tidningen Arkitekten har skrivit en artikel om engagemanget.

– Det är fint att vara med och det engagerar hela kontoret för en god sak, samtidigt som det är en rolig jultradition. Vi har med en länk till insamlingen i våra mejlsignaturer och röstar på vilken låt vi ska önska. I år föll valet på en gammal arkitektfavorit: Starship med We built this city, säger Kristin Gausdal, arkitekt och partner på BAU. Vi har inget mål, utan är bara nöjda med alla som hjälper till eftersom vi skänker mycket själva. Det är en uppmaning till andra att haka på, men vi går inte och mäter eller trissar upp varandra på kontoret.

 

Arkitekterna skramlar mot sexuellt våld

2019.12.10

På dagsljusets villkor

I senaste numret av tidskriften STAD diskuterar Arkitekt Paul Rogers, BAU, de förändringar i planeringen som krävs för att värna alla boendes rätt till dagsljus.

Våra kroppar behöver ljus. I den täta staden med det svenska, svaga ljuset och lågt stående sol är det ofta en utmaning att efterleva regelverket för miniminivåerna för dagsljus i bostäder. Ändå står det klart att tät stad kan byggas och att det kan göras med behoven av dagsljus tillgodosedda – det är en planeringsfråga. Om vi ska kunna säkerställa att de boende i framtidens kvartersstäder får tillräckligt dagsljus måste förändringar till: i BBR, i planprocessen och i de verktyg för planeringen vi använder.
Läs Pauls förslag till lösningar här: STAD_nr27_s44-45pdf  (PDF)

2019.12.09

Tillsammans bygger vi framtid!

Var med oss på BAU i en insamling till förmån för Musikhjälpen – ett insamlingsevenemang där P3, SVT och SVT Play sänder musik och intervjuer direkt dygnet runt mellan 9-15 december för att tillsammans med Radiohjälpen samla in pengar till välgörenhet. I år är temat ”sex är inte ett vapen”.

Bidragen som skänks till Musikhjälpen kan bland annat gå till fysisk och psykisk vård för överlevare, till hjälp att driva rättsprocesser och möjlighet till utbildning för att undvika en framtid i fattigdom och utsatthet. Pengarna kan även gå till att skapa säkra platser i osäkra miljöer, till exempel belysning och lås på toaletter i flyktingläger. En viktig del är också att stötta det förebyggande arbetet för att förändra de negativa normer och attityder som ligger till grund för sexuellt våld.

Vi vill bidra till en tryggare, mer human värld och vet att vi kan göra mer om vi arbetar tillsammans – här hittar du vår insamling!
Musik kan rädda liv!

2019.11.21

BAU tilldelas Haninges arkitekturpris

“Ett bostadshus helt i trä som smälter in i omgivningen. Husen binder samman staden och naturen på ett fint sätt och skapar med få material en stor variation i uttryck. Med sina långa balkonger och gemensamma takterrass får alla i huset nära till naturen och utsikt över ett framväxande Vega”.

Med den motiveringen tilldelades BAU  Haninges arkitekturpris 2019 för Cederhusen i Vegastaden. Projektet är utfört åt Bolite i nära samarbete med Moelven och hyresgästerna har flyttat in.

I projektet Cederhusen har fokus legat på att skapa ett ekologiskt hållbart boende med lägenheter för en rimlig peng. Att med de förutsättningarna, det vill säga med högt ställda krav på genomtänkta ytor och med en effektiv produktion, ändå få till arkitektoniska kvalitéer har varit kärnan i vårt arbete. Eskil Olsson och Anton Rathsman tog emot priset och tackade för utmärkelsen: att Cederhusen belönas med Haninges Arkitekturpris är ett bevis på att vi lyckats.

Vi ville att Cederhusen skulle kännas rätt, inte bara i tiden utan även uppskattas av kommande generationer. Vi ville komma bort från användandet av betong och övergå till trä. Inte bara för att trä är ett vackert material utan också för att det är ett mer miljövänligt alternativ. Det har också varit ett sätt att ge de boende en känsla av att ha valt en mer hållbar livsstil när de flyttar in. Vetskapen om att prefabricerade trämoduler skulle användas här gav oss tydliga förutsättningar för utformningen av Cederhusen. Ordet modulhus väcker skepsism. Men vi visste att det kan bli väldigt bra om det används på rätt sätt och framför allt finns med från början i projekteringen av huset. Livförskjutningen av fasaden i Cederhusen är ett sådant exempel. Det ger fasaden ett livfullt uttryck men är också där för att slippa vertikala modulskarvar. Samarbetet med Moelven som bygger husvolymerna på fabrik har fungerat väldigt väl. Cederhusen är ett bra exempel på hur hållbart byggande kan bli ekonomiskt lönsamt och självklart i vardagen för alla – byggherre så väl som boende.

Priset som förutom utmärkelsen också är en plakett som ska fästas på ett av bostadshusen delades ut vid en ceremoni vid stadsbyggnadsnämndens möte 20 november. På bilden ser vi nämndens representanter kommunalrådet och ordföranden i stadsbyggnadsnämnden Petri Salonen (c), Sven Gustafsson (m), Oscar Engellau, Bolite, Eskil Olsson och Anton Rathsman, BAU samt stadsarkitekt Andreas Paulsson.

2019.11.15

BankerWessel ger BAU ny grafisk identitet

BAU har fått en ny grafisk identitet; ny färg, ny form, nya mallar och ny webb. Med hjälp av den formstarka byrån BankerWessel har BAU fått en grafisk profil som skiljer sig från mängden och fångar arkitektkontorets karaktär.

Uppdraget är en del i BAUs utvecklingsarbete för att på ett relevant sätt spegla det som karaktäriserar den starka interna kulturen: bredden i de komplexa uppdragen och den platta organisationen.

– Det känns jätteroligt att ha fått ett nytt grafiskt formspråk och en ny hemsida som fångar och visar upp vår identitet och karaktär säger Kristin Gausdal, partner på BAU och marknadsansvarig. Det är viktigt för oss att ha en grafisk identitet som hänger ihop med vår företagsidentitet. Vi vill att bredden i våra projekt, variationen i form, program och storlek, ska kunna presenteras på ett projektunikt sätt, men med en tydlig avsändare. Vi vill att den grafiska identiteten ska famna brett, vara öppen och tillåtande samtidigt som den skall vara igenkännbar och personlig. Vi vill att den ska uttrycka en personlighet och rymma oss alla som individer. Vi tycker att BankerWessel har gjort ett strålande arbete med att fånga det lekfulla, nyfikna hos oss och att den grafiska profilen visar det genuina intresse för arkitektur, form och färg som finns här – och att de har givit oss ett grafiskt ramverk och identitet som vi kan känna oss hemma i.

– BAU är ett öppet och generöst kontor, säger Ida Wessel på BankerWessel. Vi ville skapa en visuell identitet och website där mycket fick ta plats. Inte bara de färdiga, imponerande, byggnaderna utan allt: processen, aktiviteterna, lusten att arbeta och gemenskapen. Vi ville skapa en identitet som visade på BAUs särart och på så sätt också attraherade rätt medarbetare. Genom att introducera en materialkänsla, en lite dämpad färgskala och en lekfullhet i grafiken så har vi velat knyta an till den hantverksskicklighet som präglar både arkitekter och grafiska formgivare.

En stor del av den grafiska profilen bygger på ett, av BankerWessel, specialritat och unikt typsnitt: Bau Rounded. Det är inspirerat av BAUs existerande logotyp men är en mycket smalare version. Vi ser det som ett skelett eller den bakomliggande konstruktionen i de mycket bredare bokstavsformerna som utgör BAU. Vi arbetade sedan fram typografiska mönster utifrån de specialritade bokstäverna där vi lekte ytterligare med konstruktionen, berättar Ida Wessel.

God arkitektur rymmer stora möjligheter att öka kvaliteten i våra liv. Med den övertygelsen verkar BAU för ett hållbart samhälle med arkitektoniska, sociala, kulturella och kommersiella värden i samklang med naturens resurser. Ida Wessel beskriver samarbetet: Det är inte alltid en självklarhet att grafisk design får ta plats. Det finns mycket outforskad potential i hur grafisk form kan bidra med olika nya perspektiv och uttryck, både i två och tre dimensioner. På BAU fick vi möjligheten att expandera uttrycket vidare från webb och mallar till glasväggar och pelare med de mönster vi gjort.

– Här har vi fått ett grafiskt rum att växa i, säger Kristin Gausdal.

2019.10.28

Samråd för Norrboda-Brunna

Äntligen dags för samråd! BAU har tillsammans med Kragh & Berglund och Tyréns tagit fram det detaljplaneförslag som under perioden 29 oktober-26 november ställs ut av Upplands-Bro kommun vid två samrådsmöten och i digital form här.

En av de bärande idéerna i förslaget är att skapa en typologi som återinför gemensamma gröna samlingspunkter: mitt i kvarteret på bostadsgården, och mitt i stadsdelen i stadsparken. Från bostadsområdet kan man gå direkt upp till den bilfria gågatan vid det lokala centrumet. Därifrån kan man passera över den enkelriktade vägen till skolan, till den gröna skolgården, till idrottshallen eller vidare till det långsträckta gröna skogsstråket.

Den nya stadsdelen kommer att förändra landskapet i denna del av Kungsängen. Det höga läget vid E18 gör att bebyggelsen kommer att vara väl synlig ifrån motorvägen. Nya Norrboda Brunnas taklandskap definierar den nya silhuett och kvarterens utsidor annonserar stadsdelen utåt. Samtidigt ger de halvöppna kvarteren möjlighet till  inblickar in i kvarteren och eftersom bebyggelsen ligger anpassad till terrängens höjdkurvor skapas intressanta mellanrum mellan hus och kvarter där dagsljusvandringen ger ett rikt ljusspel på fasader och gårdar.

2019.10.23

Socialt och ekologiskt hållbart byggande prisas i Haninges Arkitekturpris 2019

Det var BAUs projekt Cederhusen för Bolite som efter en omröstning av allmänheten vann Haninges Arkitekturpris 2019. Priset delas ut till det projekt som verkligen bidrar till trivsel, identitet och stolthet för den snabbt växande kommunen. Haninges stadsarkitekt Andreas Paulsson förklarar att nomineringarna sker förutsättningslöst och kan vara för en byggnad, tillbyggnad eller offentlig plats i en tävling där skalan för projekten kan variera från en ett privat Attefallshus till ett torg – bara de berör lite extra!

– Att årets pris ges till ett grönt och hållbart projekt med trämoduler, ett boende i små lägenheter för ett rimligt pris, är fantastiskt roligt! Med högt ställda krav på genomtänkta ytor och en effektiv produktion har det varit viktigt att inte kompromissa med arkitektoniska kvalitéer. Att Cederhusen belönas med Haninges Arkitekturpris är ett bevis på att vi lyckats. Vi på BAU vill tacka alla för era röster!

– Vi ville att Cederhusen skulle kännas rätt, inte bara i tiden utan även uppskattas av kommande generationer. Vi ville komma bort från användandet av betong och övergå till trä. Inte bara för att trä är ett vackert material utan också för att det är ett mer miljövänligt alternativ. Det har också varit ett sätt att ge de boende en känsla av att ha valt en mer hållbar livsstil när de flyttar in, berättar Anton Rathsman, handläggande arkitekt.

BAU har tidigare haft uppdrag åt Bolite som specialiserat sig på mindre lägenheter och i det här projektet passade det bra att använda färdigbyggda lägenhetsmoduler som byggs klart i fabrik och sedan lyfts på plats, våning för våning. Modulhus har tidigare förknippats med en rationell arkitektur utan speciellt mycket karaktär. I Cederhusen har huskropparna istället fått en lyckad form av byggnadselementens volymer. Vi har använt och lekt med modulens inneboende karaktär för att få till ett levande och spännande uttryckssätt. Livförskjutningen av fasaden med de franska balkongerna i Cederhusen är ett sådant exempel. Det ger fasaden ett livfullt uttryck men är också där för att slippa vertikala modulskarvar. Samarbetet med Moelven som bygger husvolymerna på fabrik har fungerat väldigt väl.

Cederhusen är ett litet bostadsområde med ett tydligt möte mot stadsgatan och intima gårdar av privat karaktär som vänder sig mot den fina naturen i öster. Resultatet blev två minikvarter med varsitt centralt trapphus som kompletterats med kortare loftgångar för att nå lägenheterna. Varje hus har fått en gemensam takterrass. På den kan de boende träffas och njuta av solen och närheten till naturen.

– Cederhusen ligger i en dalsänka i Vegastaden, Haninges nya och moderna stadsdel där runt 10 000 människor kommer att bo när det är färdigbyggt. Att få vara med på resan och forma Vega har varit jättekul och det är en stor ära att vinna Haninges Arkitekturpris, säger Eskil Olsson, partner och uppdragsledade arkitekt som tillsammans med Anton Rathsman ligger bakom projektet för BAU.

Prisutdelningen sker under stadsbyggnadsnämndens möte den 20/11.

Bild: Tove Falk Olsson
2019.09.25

Se Stockholms nya landmärke! STHLM 01

Featured Video Play Icon

I en pressvisning av Skanskas projekt Sthlm 01 visade Sauerbruch Hutton tillsammans med BAU som svenskt lokalkontor hur det nya landmärket ser ut från insidan. Se inslaget från SVT och hör mer om valet av platsen för ett högt hus: Stockholms nya landmärke visas

Fakta om Sthlm 01

Adress: Hammarby allé 12 och Hammarbybacken 27
Total yta: 26 000 kvm
Lokalstorlekar: Från cirka 300 kvm till 21 500 kvm
Antal våningar: 27
Arkitekter: Sauerbruch Hutton med BAU
Unikt: Takbar och restaurang som drivs av krögaren Niklas Ahlbom
Parkering: Garage i huset
I området: Hotell, service och restauranger
Kommunikationer: Tvärbana, t-bana, buss, färja och nära trafikleder
Hyresgäster: Spaces, Nets,  IWG, Westander mfl.
Antal arbetsplatser i Sthlm 01: cirka 2 000 personer
Miljöcertifiering: Precertifierad LEED Platinum
Inflytt: Från Q3 2020

 

Fler länkar från pressvisningen
2019.09.13

Hem × 6!

Svenska Institutet i Parsis, fasad

Svenska institutet i Paris nyinviger nyrenoverade gästlägenheter med utställning om svensk design och hantverk.

Statens fastighetsverk har, i samråd med Svenska institutet, BAU och Septembre architecture, byggt om den kulturhistoriskt intressanta byggnaden i Paris som rymmer Svenska institutet, bl.a. för att tillgänglighetsanpassa miljöerna. I samband med att gästlägenheterna öppnas invigs en utställning “Hem x 6” för allmänheten. Utställningen visar vad Sverige har att erbjuda i form av design och hantverksskicklighet och pågår till 13 oktober. “Hem x 6” visas därefter under september varje år i fem år.

2019.08.13

Cederhusen nominerat till Haninge arkitekturpris!

Logotype för Haninge arkitekturpris

Cederhusen, det fina bostadsprojekt som BAU gjort för Bolite, är nominerat till Haninge arkitekturpris. I länken kan du rösta!

På platsen, i Vegastaden, skapas bostäder för unga vuxna. Som en förlängning av skogen bakom formar Cederhusen, ett modulhus byggt helt i trä, en stilren silhuett. De liggande träpanelerna förstärker känslan av naturmaterial och de utskjutande balkongerna skapar en ytterligare dimensionalitet i fasaden. Två U-formade huskroppar, till utseendet identiska, med en långsida mot gatan och flyglar mot den lugnare baksidan, möter naturen. En livförskjutning med franska balkonger ger ytterligare livfullhet åt fasaden men är också ett gestaltningsdrag som döljer de modulskarvar som annars riskerar tynga den välgenomarbetade karaktären. Högst upp finns den stora, gemensamma takterrassen.

Rösta på Haninge arkitekturpris här!