I vår bebyggda miljö uppstår problem med oönskad bländning. Genom att förutse risker och föreslå alternativ kan vi kontrollera de tillkommande byggnadernas påverkan på den redan byggda miljön och förutse bländningsproblem i de byggnader som projekteras.

Den låga vinkeln på solen i Sverige kan skapa, om okontrollerat, problem med bländning och oönskade reflektioner. Genom medvetna val vid utformning av byggnader och vid val av material kan potentiella problem undvikas. Vi på BAU använder egenutvecklade beräkningsmodeller för att förutse var och när reflektioner inträffar och för att avgöra om dessa reflektioner kommer att vara bländande eller inte. Att minimera risken för bländning är en viktig del av processen till att skapa god arkitektur och goda bebyggda miljöer. Särskilt viktigt är detta om nya byggnader placeras i anslutning till områden där flygplan manövreras.