Dagsljus är en grundläggande del av arkitekturen. Dagsljuset påverkar hur vi upplever rum, i byggnader och stadsrum, men har också en fundamental inverkan på människors hälsa.

BAU är ledande inom både certifiering av tillgång på dagsljus samt inom praktisk tillämpning av avancerade simuleringsmetoder. Genom samarbete med bl.a. Boverket, SIS, Sweden Green Building Council samt Svanen Miljömärkning, har vi arbetat mot en modernisering av kravställningen av tillgång på dagsljus i byggnader i Sverige. Dagsljusstudier utförs under hela designprocessen för att skapa den bästa dagsljusmiljön efter varje projekts unika omständigheter.