Vi strävar efter att skapa ett bra inomhusklimat i våra byggnader. Vad som är ett bra klimat i en byggnad beror på en mängd olika förutsättningar och påverkas av solvärmelaster, byggnadsmaterial och användning.

Att korrekt kontrollera inkommande solenergi är en förutsättning för en byggnads värmebalans. Att välja den rätta kombinationen av solskyddsglas- och solskydd kräver en balans mellan estetiska värden och hälsofördelar i form av tillgång på dagsljus och bländning. Från tidigt i designprocessen arbetar vi för att förstå hur storlek på fönster och placering av dem påverkar val av glas och behov av eventuell solavskärmning. På det här sättet kan vi hjälpa till att begränsa energianvändningen och säkerställa ett bra inomhusklimat för brukarna.