Om BAU

_MG_6358

Företaget

Arkitekturen rymmer stora möjligheter att öka kvaliteten i våra liv.

Med den övertygelsen verkar BAU för ett hållbart samhälle med arkitektoniska, sociala, kulturella och kommersiella värden i samklang med naturens resurser.

Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är kontor, bostäder, stadsrumsgestaltning, handelsprojekt samt utveckling av nya och befintliga stadsdelar. Vi är vana att verka i multifunktionella projekt där komplexiteten är en tillgång, som inspirerar till gränsöverskridande samverkan och öppnar för oväntade kvaliteter.

En nyfiket utåtblickande attityd speglas av de många nationaliteter som finns representerade inom företaget, tillsammans ett nitttiotal personer fördelade på arkitekter, byggnadsingenjörer, miljöingenjörer och visualiserare.

Företaget grundades 1991 av Göran Andersson, Hans Birkholz, Per-Eric Sundby och Peter Walker. Sedan 2018 leds BAU av Peter Walker (vd), Peter Bäckström (vice vd), Anna Axberg-Olsson, Stina F McKay, Kristin Gausdal, Anton Johansson, Eskil Olsson och Mårten Wessel.

 

_MG_6439

 

Designfilosofi

Arkitektur är en komplex process, en syntes av olika parametrar där motsatser ofta ställs mot varandra. Vårt angreppssätt är att arbeta i spänningsfältet mellan motsatserna och medvetet använda dessa för att skapa en inkluderande långsiktigt hållbar arkitektur. En professionell process, stadigt byggd på kunskap och erfarenhet, för en entusiastisk värdeskapande arkitektur.

 

_MG_6442_firstpick

 

Miljöpolicy

Byrån för Arkitektur och Urbanism strävar efter arkitektoniska helhetslösningar i balans med naturens resurser och människors behov. De byggnader vi utformar ska tillgodose ett sunt inomhusklimat och minimera negativ inverkan på sin omgivning.

Vi verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle i samarbete med kunder, fastighetsförvaltare och byggföretag.

Vi arbetar kontinuerligt med att förebygga och minimera den negativa miljöpåverkan vår kontorsdrift ger upphov till, framförallt genom att minimera miljöpåverkan från våra transporter och avfall, samt genom att minska vår energiförbrukning och resursanvändning.

Vi köper endast el med miljöcertifikat för att främja utvecklingen av förnybar energi och minimera miljöpåverkan.

_MG_6392_firstpick

Genomförande

Vårt fokus ligger på att utforma trivsamma, generellt funktionella och långsiktigt användbara byggnader och miljöer för en hållbar utveckling.

Genom att:

• Verka för strukturer, stadsplaner och byggnader som tål utveckling och förändring över tid.

• Föreskriva produkter och material med låg negativ miljöpåverkan.

• Arbeta för arkitektonisk form och system som reducerar energiförbrukningen.

• Kontinuerligt inhämta kunskap om och uppmuntra till användandet av nya miljövänliga metoder och teknologier.

• Kontinuerligt utbilda medarbetare i miljöfrågor.

• Som en medlem av Sweden Green Building Council kontinuerligt arbeta med utveckling av sunda miljöklassningsmetoder till svenska förhållanden.

 

_MG_6335_firstpick

leave a comment