Arenastaden

ÅR
2005–2017
UPPDRAGSGIVARE
PEAB och Råsta Projektutveckling AB
ADRESS
Arenastaden, Solna
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

BAU fick under hösten 2005 i uppdrag att planera en ny stadsdel med dess kopplingar och länkar till omgivande infrastruktur och urbana kontext. Arenastaden består av ett större sammanbyggt komplex där huvudvolymerna är nya nationalarenan och handelsplatsen Mall of Scandinavia, samt kvarter som kompletterar omgivande befintlig bebyggelse.

Den första etappen av Arenastaden innehåller inte bara Friends Arena och Mall of Scandinavia utan även ett större hotell som vertikalt utropstecken, kontorshus och bostäder ovanpå och utmed handelsplatsen samt höga bostadspunkthus och ett kontorshus väster om arenan.

Från det sammanbyggda komplexet, vars däcknivå ca nio meter över befintlig mark utgör ett konstgjort landskap, sträcker sig två broar över järnvägsområdet och förbinder Frösunda med Gamla Råsunda och Solna Centrum. I väster ansluter detta byggda landskap mot den befintliga bebyggelsestrukturen genom breda trappor och hus som överbryggar nivåskillnaden och döljer den stora strukturen. En ny, artificiell nivå har skapats för att optimera publikrörelser in till arenan, för att medge stora garage och logistikanläggningar ovan mark men dolt (svåra grundförhållanden och föroreningar i marken gör det omöjligt att förlägga garage och inlastning under mark), och för att möta broarna över järnvägen. Med kombinationen av handel, idrott, arbete och boende integrerat i en stadsdel vill vi skapa liv och rörelse under årets alla dagar.

Arenastaden fortsätter att växa i området vid Solna station där BAU arbetar i pågående projekt som möjliggör ett utvecklat resecentrum för flera trafikslag och förbättrade rörelsemönster för cyklister, fotgängare och annan fordonstrafik än den spårbundna.

Foto: Sten Jansin