Härden

ÅR
2005–
UPPDRAGSGIVARE
Humlegården Fastigheter
ADRESS
Sankt Eriksgatan
PROJEKTSTATUS
Färdigställt
Ljusspår i natten utanför bilpalatset

Bilpalatset i kvarteret Härden är ett av de projekt som BAU, med hänsyn tagna till byggnadens förutsättningar, konceptuellt utvecklat till funktionella lokaler åt nöjda hyresgäster.

Byggnaden uppfördes 1926 som Philipsons Automobilpalats och användes till garage, verkstäder och bilförsäljning. På 80-talet byggdes det om till ganska vanliga kontorslokaler vilket inte passade den tidigare garagebyggnaden så bra och i början av 2000-talet präglades fastigheten av hög vakansgrad. I samband med att Humlegården Fastigheter förvärvade byggnaden 2005 har BAU arkitektoniskt och konceptuellt utvecklat den, så att den ursprungliga verksamheten lyfts fram och skapat positiv karaktär åt byggnaden, vilket tilltalat många nya hyresgäster. Byggnaden omfattar ca 23 000 kvm.

Sittgrupp
Entrékorridor
Handslag utanför bilpalatset
Kontorsplan med tre stora ljusschakt