Dragonen

ÅR
2013–2016
UPPDRAGSGIVARE
JM AB
ADRESS
Kv. Styckjunkaren, Armégatan, Solna
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

Styckjunkaren 4 är en avstyckning från f.d. Shells huvudkontor, som främst använts för parkering till kontoret. Tomten har en triangulär form som vetter mot Armégatan, naturmarken nordost om tomten samt den kulturminnesklassade kontorsbyggnaden. Svenska Shells huvudkontor utformades som en sluten byggnadskropp med fasader av bruneloxerade aluminiumkassetter i kontrast mot trapphusens gråvita betongelement med frilagd ballast. Här har gestaltningen av BAUs projekt Dragonen hämtat inspiration.

Bostäder i Kv Styckjunkaren

För att skapa en skyddad gårdsmiljö placeras gatuhuset mot den trafikerade Armégatan med förgårdsmark som ger plats för en trädallé mot gatan. Gatuhuset med tre trapphus är i sex våningar med genomgående lägenheter mot gatan och enkelsidiga lägenheter in mot gården. Mot naturmarken i norr placeras ett tiovånings punkthus som tar vara på utsikten mot omgivningarna, samtidigt som det skyddas mot trafikbuller av gatuhuset. För att ta ned skalan på punkthuset, har det utformats som ett antal skivor, sinsemellan förskjutna, som tar upp riktningen på tomten. Fasaden med förskjutna fönsterpartier på gavlarna löser upp byggnaden i flera huskroppar och skapar vertikala element som kontrasterar mot varandra.

Gatuhusets entréer är genomgående med gården förhöjd i förhållande till gatan. Huset på gården får en entré från gården och angöring via parkeringen. Entréerna är öppna och välkomnande för boende, besökare och förbipasserande. Fasaderna markeras som ett tydligt arkitektoniskt tillägg i årsringarna i Huvudsta för att spegla vår tid, samtidig som de förhåller sig respektfullt mot den kulturminnesklassade kontorsbyggnaden.

Byggnadsutformning och gestaltning

Gatuhuset och punkthuset ges något olika karaktär. Gatuhuset ges en vilande form med indragna balkonger i form av loggior som kan glasas in för att ge en mer skyddad miljö på balkongerna. Tegelfasader i hårdbränt tegel omsluter gatuhuset där de indragna fasadpartierna mot balkongerna utförs i oljat trä. De enkelsidiga lägenheterna placeras in mot den tysta gården och får med sina frihängande balkonger del av morgon- och kvällssolen.

Punkthuset på gården får en mer reslig form där burspråken på gavlarna ger utblickar från lägenheterna samtidigt som de skapar en vertikalitet i fasaderna. Tegelfasaderna på punkthuset i hårdbränt tegel reflekterar himmelsljuset och skiftar karaktär beroende på betraktningsvinkeln. Balkongerna på långsidorna av punkthuset utformas som askar som hängs på fasaden. Kortsidorna får balkonger över hörn som hjälper till att bryta upp gavlarna och får dem att kännas mindre kompakta. Det brunsvarta teglet samspelar med den bruneloxerade aluminiumfasaden på det befintliga kontorshuset och skapar en samhörighet med det, samtidigt som det har sin egen identitet. De större fönsterpartierna förbinds två och två för att ta ned skalan på byggnaden och skapa en rytm i fasaden.