Byxfickan

ÅR
2018–2020
UPPDRAGSGIVARE
HSB
ADRESS
Kallhälls Centrum
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

Nya bostäder i attraktivt och kommunikationsnära läge blev en del av Kallhälls strategi för att förnya, utveckla och göra centrum livskraftigt på längre sikt. Brf Byxfickan inryms i det uppbrutna punkthus som ramar in torget och möter gående och cyklister över bron från pendeltågsstationen.

På den plats där Folkets Hus tidigare stod möjliggjorde ett större planprogram för Kallhälls centrum ett vertikalt landmärke i form av ett bostadshus med 77 lägenheter. Folkets Hus var i dåligt skick, förlagt i ett fyravåningshus ihopkopplat med ett befintligt bostadshus hade den omtyckta verksamheten ingen naturlig kontakt mot det centrala torget. I ett markbyte fick HSB kvarteret med namnet Byxfickan mot att ett nytt, mer verksamhetsanpassat och öppet Folkets Hus byggdes i fonden på det överstora torget. Tillsammans sluter byggnaderna nu ytan och gör Kallhälls centrum mer till ett stadsrum.

Gestaltning

Kvarteret Byxfickan består av ett uppbrutet högre punkthus i 8-11 våningar. Byggnaden är gestaltad för att ge intryck av att vara uppbyggd av flera mindre byggnadskroppar snarare än en sammanhållen volym. Balkongernas placering men även fasadmaterialen varierar mellan byggnadens delar. Fasaden är uppförd med en prefabricerad betongstomme som klätts med tegelklinker på en del. Andra fasaddelar är infärgade med järnoxid som ger en roströd ton. Den tionde våningen i den högre delen avslutas med en takterrass med milsvid utsikt men även nere på gården bidrar den grafiska utformningen vid lekplatsen till de boendes livskvalitet. Gården är dessutom menad att vara tillgänglig för de boende i det angränsande kvarteret, BRF Pumpen.

I bottenvåningen, ut mot torget, ryms en lokal och i källarplanet finns lägenhetsförråd och cykelförråd. Parkeringen är förlagd i ett sidordnat parkeringsdäck som flyttar fordonstrafik från centrum.

Foto: Jansin & Hammarling