Charkuteristen

ÅR
2017–
UPPDRAGSGIVARE
Castellum
ADRESS
Slakthusområdet, Stockholm
PROJEKTSTATUS
Tävling

BAU blev under 2017 inbjudna till parallellt uppdrag av Castellum för att utreda möjligheterna till kommersiell utveckling i det kulturminnesklassade Kvarteret Charkuteristen. Kvarteret präglas av två byggnader ritade av Ralph Erskine (grön- och blåklassade i Stadsmuseets kulturhistoriska inventering av byggnader i Stockholm). Läget intill en blivande stadspark och ny tunnelbanestation, och i omedelbar närhet till Tele2 Arena, bildar starka förutsättningar för utveckling.

BAU har i alternativa förslag visat hur handel, mat och hantverk kan fylla den tidigare grossistanläggningen med ett attraktivt innehåll som riktar sig mot park- och gaturum medan en tillkommande länkbyggnad skapar ett sammanhang mellan den stora parken och nybyggda moderna kontorsytor. De olika förslaget karaktäriseras av de kommersiella lokalernas innehåll och skiljer sig i frågan om hur flöden och parkering lösts. I båda alternativen gäller att tillkommande ytor för kontor möjliggör CoWorking och en flexibel typplan för kontorsanvändning som utnyttjar siktlinjer och kontakter till de äldre byggnadsvolymerna och dess kommersiella innehåll, i det ena fallet genom påbyggnad i förskjutna skivor som möjliggör terrasser och i det andra fallet genom rivning och nybyggnad av en kontorsbyggnad i form av sluten kvadrat. I alternativ ett löses parkeringen genom helautomatiserat garage medan alternativ två möjliggör ytterligare parkyta och café i en lägre byggnad.

Kvarteret i sig har en tydlig gestaltningskaraktär med robusta och taktila material och byggdelslösningar i marknivå krönta av en lätt paviljong som visar experimentlusta genom sin mycket tidiga (i Sverige) användning av curtain wall fasad. Förslaget bygger vidare på detta gestaltningsparti, på experimentlustan i kvarteret men med vår tids uttrycksmedel, och den påbyggda kontorsvolymen utgör en andra paviljong.

För att uppnå en inbjudande, intressant och levande miljö ligger nyckeln i en programmix som tilltalar en bred publik, men som samtidigt tar fasta i områdets tydliga och utpräglade karaktär från gamla tiders matfokus till moderna tiders konst- och kultur. I förslaget redovisas tre nyckelkategorier som tillsammans kan bilda en stärk synergieffekt och som kan vara basen för ett varierat och spännande utbud. Kategorierna är hantverk, mat och handel. Kategorierna kan överlappa och hitta gemensamma beröringspunkter. Till exempel kan hantverk gå hand-i-hand med kategorin mat, och i sin natur ligga nära till kategorin handel. En programmering av kvarteret som bjuder in till att aktivt delta, uppleva, känna på, lukta på, prova på, upptäcka nya saker i de mer tillfälliga pop-up ytorna eller de mer konstnärsnära programförslagen gör att man gärna återvänder.