Curanten

ÅR
2017–
UPPDRAGSGIVARE
Atrium Ljungberg
ADRESS
Smedjegatan 12, Sickla
PROJEKTSTATUS
Pågående
KONTAKT

Gränsen mellan vård och hälsofrämjande åtgärder blir mindre och människors hälsa är ofta en kombination av flera delar. I Curanten samlas vårdcentral, barnavårds- och mödravårdscentral, tandläkare, sjukgymnaster, dietister och gym på ett ställe för att ge en bättre helhetslösning för patienter och klienter.

Järnvägsgatan med sina omslutande tegelfasader på var sida ger en känsla av hur industrimiljön på platsen en gång har gestaltat sig. Den ursprungliga byggnaden på platsen, en volym från 1898, var däremot hårt förvanskad. För projektet Curanten föreslog BAU att den befintliga byggnaden skulle ersättas med en nybyggnad där den ursprungliga, tidigare rivna, fabrikshallens repetitivt rationella industriestetik återskapats.

Det nya förslaget återskapar förlorade kvaliteter. Volymsuppbyggnaden av det nya huset består av en tvåvånings basbyggnad av återvunnet tegel där historiska detaljer från den ursprungliga fabrikshallen tillvaratas. Tegelfasaden fortsätter i takfotshöjd runt hörnet upp för backen utmed Smedjegatan där den möter den nya vårdbyggnadens entré vid den nya tunnelbaneentrén. En indragen glasad midja definierar den ursprungliga fabrikshallens skala och skiljer ut den från vårdbyggnaden. Vårdbyggnadens fasad består i huvudsak av Cortenstål som med sin roströda färg ansluter till områdets historiska tegelarkitektur samtidigt som dess materialitet markerar att det rör sig om en ny årsring.