Curanten

ÅR
2017–2020
UPPDRAGSGIVARE
Atrium Ljungberg
ADRESS
Smedjegatan 12, Sickla
PROJEKTSTATUS
Färdigställt

Gränsen mellan vård och hälsofrämjande åtgärder blir mindre och människors hälsa är ofta en kombination av flera delar. I Curanten samlas vårdcentral, barnavårds- och mödravårdscentral, tandläkare, sjukgymnaster, dietister och gym på ett ställe för att ge en bättre helhetslösning för patienter och klienter.

Järnvägsgatan med sina omslutande tegelfasader på var sida ger en känsla av hur industrimiljön på platsen en gång har gestaltat sig. Den ursprungliga byggnaden på platsen, en volym från 1898, var däremot hårt förvanskad. För projektet Curanten föreslog BAU att den befintliga byggnaden skulle ersättas med en nybyggnad där den ursprungliga, tidigare rivna, fabrikshallens repetitivt rationella industriestetik återskapats.

Byggnaden består av en tvåvånings butikssockel, delvis rekonstruerad efter ursprungliga fabrikshallen på platsen med återvunnet originaltegel, murpilastrar, spröjsade träfönster och valvmurade överstycken. På detta vis återskapas en känsla av den ursprungliga industrimiljön utmed Järnvägsgatan mellan Dieselverkstan och Curantens tegelsockel. Tegelfasaden fortsätter i takfotshöjd runt hörnet upp för backen utmed Smedjegatan där den möter den nya vårdbyggnadens entré vid den nya tunnelbaneentrén. En indragen glasmidja ovanpå sockeln blir en länk till den moderna vårdbyggnaden ovanför. För att markera kontinuitet av Sicklas industrimiljö valdes en fasad av Cortenplåt till den moderna delen, ett material som färgmässigt samspelar fint med tegelmiljön men också markerar en ny tid. De bronsblänkande detaljerna runt fönstren här är en liten tidsmarkerande blinkning till tegelvalven över fönstren i sockelbyggnaden.

När det gäller framtida vårddesign finns det utrymme för ett nytt tankesätt. I Curanten har BAU gestaltat de gemensamma och publika ytorna med ett tydligt syfte att ge byggnaden en mer välkomnande karaktär, en ton som finns hos hotellbyggnader snarare än sjukhusinteriörer. Materialen som används är varma och taktila som trä och heltäckningsmattor och används utan att ge avkall på hygien, rengöring och underhåll. Inslag av natur finns i laminatskivor med pressade löv i mitten och den stora mosaiken i entrén. I Curanten finns hälsofrämjande och väkommande utrymmen som en besökare vill tillbringa tid i.

Curanten är certifierat till BREEAM Excellent.

Foto: Max Plunger och BAU